LIÊN LẠC

Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với Vinfen và rất mong nhận được phản hồi từ bạn. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi khẩn cấp, xin vui lòng gọi cho chúng tôi.

Massachusetts

Điện thoại: 617-441-1800
Fax: 617-441-1858
E-mail: [email protected]

950 đường Cambridge
Cambridge, MA 02141

bang Connecticut

Điện thoại: 860-688-3165
Fax: 860-688-3196
E-mail: [email protected]

860 đường đồi triển vọng
Windsor, Connecticut 06095

Tên(Yêu cầu)

Vietnamese