HỘI ĐỒNG TƯ VẤN SỨC KHỎE HÀNH VI VINFEN

Sức khỏe Hành vi Vinfen (VBH) cam kết đảm bảo chất lượng chăm sóc tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi thực hiện phương pháp lấy con người làm trung tâm bằng cách tích cực lắng nghe khách hàng của mình, tạo cơ hội cho khách hàng và những người hỗ trợ gia đình được lắng nghe và chia sẻ phản hồi của họ, đồng thời sử dụng phản hồi đó để tạo ra những thay đổi tích cực, có ý nghĩa cho phòng khám. Chúng tôi tin rằng ý kiến đóng góp của khách hàng là không thể thiếu để xây dựng một môi trường đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Một cách chúng tôi đảm bảo sự tham gia tích cực của khách hàng là thông qua Hội đồng Cố vấn VBH của chúng tôi, được phát triển để thu hút khách hàng, thành viên gia đình hoặc những hỗ trợ khác, nhân viên và người ủng hộ địa phương trong các cuộc thảo luận về phòng khám cũng như trải nghiệm sử dụng chất kích thích và sức khỏe hành vi cá nhân của họ.

Trong mỗi cuộc họp hội đồng, các thành viên được mời chia sẻ quan điểm của họ về VBH cũng như các chương trình và dịch vụ của VBH cũng như bất kỳ điều gì khác mà họ muốn chia sẻ trong một môi trường thân thiện và hỗ trợ. Hội đồng Cố vấn VBH tìm kiếm ý kiến đóng góp từ các thành viên về nhiều sáng kiến và dự án như đào tạo nhân viên, chính sách và thủ tục cũng như các chương trình và cơ hội mới – tất cả những điều này sẽ nâng cao sự thành công của các dịch vụ khám chữa bệnh của VBH. Sau đó, hội đồng làm việc để biến phản hồi của thành viên thành những thay đổi có ý nghĩa về chính sách và chương trình.

THAM GIA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VBH

Vinfen khuyến khích tất cả khách hàng, thành viên gia đình hoặc những người hỗ trợ khác, các nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương và những người ủng hộ tham gia Hội đồng tư vấn VBH. Lợi ích của việc tham gia hội đồng bao gồm:

  • Đạt được các kỹ năng và kiến thức mới trong khi học hỏi từ kinh nghiệm của các thành viên khác
  • Học cách trở thành người ủng hộ sức khỏe hành vi và rối loạn sử dụng chất gây nghiện
  • Cung cấp phản hồi cởi mở và trung thực về VBH trong một diễn đàn khuyến khích và chào đón
  • Tạo sự khác biệt tích cực cho tất cả khách hàng bằng cách đóng góp vào những cải tiến và thay đổi cần thiết trong VBH
  • Nhận thẻ quà tặng $25 cho mỗi cuộc họp hội đồng tham dự

Nếu bạn quan tâm đến việc tham gia hội đồng, vui lòng hoàn thành và gửi lại Mẫu Đơn Đăng Ký Hội Đồng Cố Vấn VBH. Các mẫu đơn đã hoàn thành có thể được gửi qua email tới [email protected], qua fax tới 978-441-9826, hoặc qua thư hoặc trực tiếp tới Vinfen Behavioral Health Lowell, tọa lạc tại 40 Church Street ở Lowell, MA.

Để biết thêm thông tin về Hội đồng tư vấn VBH, hãy nhấp vào đây.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gọi 978-674-6744 hoặc gửi email [email protected].

Vietnamese