NGUỒN VINFEN

Tại Vinfen, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của sự đổi mới và khả năng tiếp cận các nguồn lực có ý nghĩa để thay đổi cuộc sống.

Bởi vì chúng tôi biết các công cụ và nguồn lực có thể hữu ích như thế nào đối với những người mà chúng tôi phục vụ, Vinfen đã tạo ra một danh sách các dịch vụ có thể hỗ trợ hành trình chăm sóc sức khỏe và bản thân của bất kỳ ai. Chúng tôi mời bạn khám phá Thư viện tài nguyên Vinfen, tuyển tập các ứng dụng, hướng dẫn, bộ công cụ, video và công cụ trực tuyến được tuyển chọn để mang sức mạnh của sức khỏe, sự lành mạnh và đổi mới đến trong tầm tay bạn.

Chúng tôi hy vọng những nguồn thông tin sức khỏe và chăm sóc sức khỏe này sẽ giúp bạn sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn.

Đây không phải là một danh sách toàn diện. Vui lòng kiểm tra lại ngay sau khi chúng tôi sắp xếp các tài nguyên bổ sung bao gồm hướng dẫn, video, v.v.

THƯ VIỆN ỨNG DỤNG

Kiểm tra các ứng dụng điện thoại thông minh đã chọn này và bắt đầu hành trình chăm sóc bản thân ngay hôm nay. Danh mục bao gồm:

 • Hạnh phúc & chánh niệm
 • Sử dụng Chất gây nghiện & Nghiện
 • Theo dõi trầm cảm & tâm trạng
 • Dinh dưỡng & Sức khỏe thể chất
 • Vệ sinh giấc ngủ

HƯỚNG DẪN & CÔNG CỤ

Khám phá bộ sưu tập hướng dẫn và bộ công cụ được lựa chọn thủ công này cung cấp các bản in để hỗ trợ bạn đạt được các mục tiêu về sức khỏe và thể chất của mình. Các chủ đề bao gồm:

 • COVID-19
 • Sức khoẻ thể chất
 • Cai thuốc lá & nicotin
 • Chất lượng giấc ngủ
 • Sức khỏe tinh thần

VIDEO & CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN

Khám phá tuyển tập các video và công cụ trực tuyến được tuyển chọn để hỗ trợ sức khỏe và thể chất của bạn. Các chủ đề bao gồm:

 • Sức khoẻ thể chất
 • Cai thuốc lá & nicotin
 • Chất lượng giấc ngủ
 • Sức khỏe tinh thần
Vietnamese