SỰ KIỆN TUYỂN DỤNG SẮP TỚI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với các nhà tuyển dụng hữu ích của chúng tôi tại nhà tuyển dụ[email protected]

TUYỂN SỰ KIỆN

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về nghề nghiệp xứng đáng trong lĩnh vực y tế và dịch vụ con người tại Vinfen, hãy ghé thăm chúng tôi tại một trong những hội chợ việc làm sắp tới của chúng tôi.

Yêu cầu: Các vị trí có thể yêu cầu ứng viên phải ít nhất 18 tuổi, có bằng lái xe hợp lệ của Hoa Kỳ trong ít nhất một năm (đối với một số chương trình) và có tối thiểu bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED. Các vị trí bên ngoài khu vực Metro Boston có thể yêu cầu vận chuyển các cá nhân bằng phương tiện cá nhân của riêng bạn. Các yêu cầu công việc cụ thể được nêu trong mỗi thông tin nghề nghiệp.

Không thể tham gia một trong các hội chợ việc làm của chúng tôi? Tìm hiểu thêm về một số công việc phổ biến nhất của chúng tôi được tìm thấy đây. Hoặc, ghé thăm của chúng tôi cơ hội việc làm để tìm kiếm và đăng ký các cơ hội việc làm có sẵn ở Massachusetts và Connecticut.

Xin lưu ý: bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tham dự tất cả các hội chợ nghề nghiệp. Các sự kiện ngoài trời sẽ được tổ chức cách xa xã hội và các trạm sẽ được vệ sinh thường xuyên sau mỗi người tham dự.

Vietnamese