BẢN TIN VINFEN

Bạn có thể đọc bản tin gần đây nhất ngay bên dưới. Các vấn đề đã lưu trữ có sẵn ở cuối trang.

Bản tin Vinfen Voice Hè 2022

Chào mừng đến với VOICE mới.

Bản tin của Vinfen, VOICE, được lưu trữ trên một trang web do bên thứ ba sở hữu và kiểm soát. Bằng cách nhấp vào hình ảnh trên, bạn đồng ý rằng Vinfen không chịu trách nhiệm về tính khả dụng, nội dung, độ chính xác hoặc thực tiễn bảo mật của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bằng cách nhấp vào hình ảnh này, bạn cũng có thể đồng ý với các thông lệ về quyền riêng tư của bất kỳ nhà cung cấp trang web bên thứ ba nào.

Để xác nhận phương thức giao hàng ưa thích của bạn hoặc để cập nhật thông tin liên hệ của bạn, hãy truy cập: https://bit.ly/VinfenGoesGreen.

Vietnamese